Izolacja pozostałych aplikacji

Jak izolować ściany zewnętrzne w domach o konstrukcji szkieletowej drewnianej?

Na rynku funkcjonuje wiele systemów budowy domów w konstrukcji szkieletowej drewnianej. Każdorazowo należy dostosować konstrukcję ściany zewnętrznej zgodną z wymogami dostawcy systemu, pamiętając jednocześnie o tym aby zastosowana wełna szklana szczelnie wypełniała izolowaną przestrzeń. Wełna musi szczelnie przylegać do konstrukcji drewnianej, sąsiednie elementy wełny „dosuwamy” do siebie tak, aby nie było między nimi szczelin. Od wewnętrznej strony budynku stosujemy zawsze szczelną warstwę folii paroizolacyjnej (klejenia na każdym łączeniu). W przypadku stosowania systemów ze szczeliną wentylacyjną (np. z sidingiem), należy stosować od zewnętrznej strony wiatroizolację. Idealną wełną do izolacji szkieletowych domów drewnianych jest biała wełna szklana PureOne.

 

Jakie są korzyści z zastosowania wełny PureOne?


Technologia produkcji białej wełny mineralnej PureOne jest sprawdzona od ponad 10 lat na bardzo wymagających rynkach (USA, Japonia). Wełna mineralna PureOne jest czysta, biała i miła w dotyku. Posiada ona neutralny zapach i nie zawiera formaldehydu, dzięki czemu poprawia jakość powietrza w pomieszczeniu.

 

Jak poprawnie wykonywać podłogę pływającą?


Podczas wykonywania podłogi pływającej należy pamiętać aby dobrać warstwę izolacji w ten sposób, żeby strop spełniał normowe wymagania odnośnie izolacyjności termicznej i akustycznej. Izolacyjność akustyczna jest ważna w przypadku stropu międzykondygnacyjnego, natomiast izolacyjność termiczna jest kluczowa w przypadku np. podłogi na gruncie. W przypadku konieczności uzyskania wysokiej izolacyjności termicznej URSA zaleca stosowanie XPS URSA, natomiast w przypadku stropów międzykondygnacyjnych zalecamy stosowanie produkt URSA TEP. Wykonując podłogę pływającą pamiętajmy o zachowaniu ciągłości warstwy izolacji, czyli szczelnie dosuwamy sąsiednie płyty aby wyeliminować ryzyko mostków termicznych i akustycznych. Pamiętajmy każdorazowo o konieczności stosowania taśm akustycznych URSA TRS (ułożona pionowo po obwodzie pomieszczenia, oddzielająca warstwę izolacji i wylewki od ściany tak aby wyeliminować przenoszenie drgań pomiędzy podłogą pływającą a ścianą). Ułożenie szczelnej warstwy folii budowlanej na powierzchni izolacji (przed wykonaniem wylewki) to również konieczność.

 

Jakie są korzyści z zastosowania płyt URSA AIR do budowy przewodów wentylacyjnych?


Dzięki zastosowaniu paneli URSA AIR do budowy przewodów wentylacyjnych z wełny szklanej otrzymujemy rozwiązanie pozwalające na budowanie kanałów, w których hałas towarzyszący rozprowadzanemu powietrzu jest niemal niesłyszalny. Panele URSA AIR łatwo się tnie, dzięki czemu konstruowanie i montaż przewodów oraz całej instalacji jest prosty, szybki, wygodny i możliwy do wykonania bezpośrednio na placu budowy. Kanał wykonany z paneli URSA AIR nie wymaga dodatkowej izolacji.

 

Jak transportować i przechowywać?


Wełna powinna być transportowana i składowana w taki sposób, aby chronić ją przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz opadami atmosferycznymi. Produkty URSA oryginalnie zapakowane na paletach przystosowane są do składowania "na zewnątrz", natomiast po rozpakowaniu palety należy produkty przechowywać "pod dachem".

 

Jak izolować stropodach?


Są dwie podstawowe metody izolacji ciężkiego stropodachu wentylowanego. Pierwsza z nich to rozłożenie na stropie odpowiedniej grubości mat z wełny szklanej. Ważne, aby sąsiednie maty przylegały szczelnie do siebie. Aby zminimalizować ryzyko ewentualnego powstania mostków termicznych można ułożyć dwie warstwy wełny (jedna na drugiej). Układając wełnę na masywnym stropie żelbetowym nie ma konieczności stosowania folii paroizolacyjnej, natomiast jeśli mamy doczynienia ze stropem o konstrukcji drewnianej - konieczne jest ułożenie pod warstwą izolacji szczelnej warstwy folii paroizolacyjnej.

 

Jak izolować strop o konstrukcji szkieletowej drewnianej?


Izolując strop o konstrukcji drewnianej należy pamiętać o tym aby zastosowana wełna URSA szczelnie wypełniała przestrzeń między legarami. Wełna musi przylegać do konstrukcji drewnianej, sąsiednie elementy wełny „dosuwamy” do siebie tak, aby nie było między nimi szczelin. Każda nieciągłość w warstwie izolacji powoduje straty energii i mostki akustyczne. Od spodniej strony wełny stosujemy zawsze szczelną warstwę folii paroizolacyjnej (klejenia na każdym łączeniu). Między legarami a warstwą posadzkową ułożoną na nich stosujemy taśmę akustyczną URSA TRS. Produkty URSA stanowią bardzo dobrą izolację termiczną i akustyczną stropów.

Jaką rolę pełni welon pokrywający wełnę? (mur warstwowy i fasada)
Wełnę pokrytą welonem należy montować welonem w kierunku zewnętrznym, tak aby welon stanowił warstwę ochroną przed warunkami atmosferycznymi. Welon, którym pokryte są rolki/płyty z wełny szklanej ogranicza ilość wody, która przedostaje się do wełny. Chroni on również wełnę, przed „wywiewaniem ciepła” z jej wierzchniej warstwy. Welon ochroni też wełnę przed ewentualnymi zanieczyszczeniami.

 

Jak poprawnie montować XPS na ścianie fundamentowej?


Przed przystąpieniem do montażu XPS na ścianie fundamentowej należy w pierwszej kolejności ją oczyścić. Następnie należy wykonać odpowiedni (w zależności od warunków gruntowo-wodnych) rodzaj hydroizolacji. Wodoodporne płyty termoizolacyjne XPS montuje się mijankowo. Krawędzie montowanych płyt łączone są na zakład. Płyty mogą być układane zarówno pionowo, jaki i poziomo w zależności od projektowych rozwiązań. Płyty klei się tzw. metodą "na placki" (5-6 szt. na płytę), opierając pierwszy rząd płyt na odsadzce ławy fundamentowej. Płyty XPS URSA montuje się do wysokości 0,5m powyżej poziomu terenu (ale powyżej stropu nad piwnicą). Izolacja ściany fundamentowej powinna w sposób ciągły przechodzić w izolację ściany cokołowej, a następnie ściany zewnętrznej budynku.

 

Dodaj komentarz
powered by Quick.Cmsprojekt: grafiQa