IZOLACJA DACHU SKOŚNEGO

Jaką minimalną grubość wełny należy zainstalować w dachu skośnym?

Zgodnie z obowiązującym w Polsce rozporządzeniem współczynnik przenikania ciepła U dla dachu skośnego nie może być gorszy niż 0,25 [W/m2K]. Aby spełnić w/w wymóg należy zastosować dla produktu URSA DF 39 Silver układ dwuwarstwowy 15cm (pomiędzy krokwiami) + 5cm (pod krokwiami). Aby sprawdzić grubości izolacji dla innych produktów URSA zapraszamy na stronę, skąd można pobrać "zeszyt aplikacyjny" dla dachów skośnych zawierający w/w informacje.

 

Jaką optymalna grubość wełny należy zainstalować w dachu skośnym?


Przez optymalną grubość wełny należy rozumieć taką grubość, która daje najkrótszy czas zwrotu zainwestowanych w wełnę pieniędzy. Optymalna grubość wełny zależy od rodzaju paliwa (jego kosztu), ceny zakupu wełny, czasu użytkowania domu i wielkości oszczędności wynikających z jego zaizolowania. Aby dokładnie policzyć optymalną z punktu widzenia ekonomicznego grubość warstwy wełny zapraszamy do skorzystania z kalkulatora EnergoURSA.

 

Jak prawidłowo zaizolować dach skośny?


Izolując dach skośny należy pamiętać o tym, aby stosować zawsze układ dwuwarstwowy (jedna warstwa pomiędzy krokwiami, druga poniżej). Dzięki takiemu rozwiązaniu minimalizujemy straty energii przez krokwie (które są około 5 razy gorzej izolującym materiałem niż wełna). Wełna musi szczelnie przylegać do krokwi, konstrukcji nośnej GK. Sąsiednie elementy wełny „dosuwamy” do siebie tak, aby nie było między nimi szczelin, które powodować mogą późniejsze starty energii. Kolejnym ważnym aspektem jest szczelność przegrody, którą zapewnia warstwa paroizolacji. Folia paraizolacyjna powinna zostać ułożona w sposób bardzo szczelny (klejenia na każdym łączeniu)

 

Czy stosować szczelinę wentylacyjną?

Dobrze zaprojektowany i wykonany dach powinien, zapewniać odprowadzenie ewentualnej wilgoci na zewnątrz. Szczelina wentylacyjna w dachu skośnym to konieczność. Jej brak może spowodować skraplanie się pary wodnej na wewnętrznej części pokrycia dachowego i problemy z wilgocią. Możliwe są tu różne rozwiązania, ważne aby wybrane przez nas rozwiązanie było efektywne i zapewniało odpowiednią wentylację strefy między wełną a membraną dachową oraz między membraną dachową a pokryciem dachu.

 

Czy stosować folię paroizolacyjną w dachu skośnym?

Brak szczelności dachu przekłada się na późniejsze starty energii, więc folia paraizolacyjna powinna zostać ułożona w sposób bardzo szczelny. Należy zapewnić szczelność warstwy folii poprzez stosowanie taśm na jej łączeniach oraz na styku ze ścianą/podłogą. Dzięki szczelności minimalizujemy również ryzyko wykraplania się pary wodnej w warstwie wełny.

Co robić aby nie dopuścić do wykraplania się pary wodnej w wełnie?
Wykraplanie się pary wodnej w wełnie to zjawisko uzależnione od różnicy temperatur wewnątrz pomieszczenia i temperatury na zewnątrz oraz od wilgotności powietrza. Stosując od środka pomieszczenia szczelną warstwę folii paroizolacyjnej minimalizujemy ryzyko wykraplania. Stosowanie wysokoparoprzepuszczalnej wiatroizolacji od zewnątrznej strony wełny umożliwia odparownie ewentulanej zgromadzonej czasowo wilgoci.

 

Dlaczego nie należy izolować dachu przed wykonaniem prac mokrych?

Prace mokre wykonywane na poddaszu powodują znaczne zwiększenie wilgotności powietrza. W przypadku, gdy dach jest zaizolowany wełną a nie osłonięty jeszcze szczelną warstwą paroizolacji, wilgoć dostaje się do wełny, gdzie przy niekorzystnych warunkach (np. podczas zimy kiedy na zewnątrz temperatura jest ujemna, a wewnątrz dodatnia) następuje skraplanie się pary wodnej. Powoduje to czasowe zamoknięcie wełny. Woda jest średnio 20 razy gorszym izolatorem niż wełna, więc każda ilość wody w wełnie prowadzi do pogorszenia izolacyjności warstwy. Wełna powinna być montowana w pomieszczeniu po wykonaniu prac mokrych. Wykonywanie prac mokrych po ułożeniu wełny dopuszczalne jest wtedy, gdy warstwa wełny zabezpieczona jest już szczelną warstwą folii paroizolacyjnej.

 

Dlaczego wełna zamontowana w dachu poprawia komfort akustyczny mieszkańców?


Wełna mineralna szklana oprócz doskonałych parametrów termicznych posiada również bardzo dobre właściwości związane z pochłanianiem dźwięku. Jako przykład można podać hałas, który powstaje podczas opadów deszczu (dźwięki uderzeniowe). Badania pokazują, że deszcz padający na dach może wytworzyć hałas na poziomie 65 dB. Jeśli ten sam dach zaizolujemy 25 cm warstwą wełny URSA DF 35 to poziom hałasu spadnie do 31 dB! Rozpatrując natomiast izolacyjność akustyczną (dźwięki powietrzne) czyli w jakim stopniu domownicy są izolowani od hałasu pochodzącego z zewnętrz budynku (np. od pobliskiego lotniska), to izolacyjność akustyczna dachu po zainstalowaniu w/w wełny wzrasta o 27 dB!

 

Dlaczego nie należy

"Upychanie" wełny w konstrukcji dachu może doprowadzić do stanu, w którym szczelina wentylacyjna będzie niedrożna, co uniemożliwi poprawną wentylację dachu. Upychanie wełny z ekonomicznego punktu widzenia również nie ma sensu. Lepiej zamontować wełnę o niższym współczynniku przewodzenia ciepła λ o grubości dostosowanej do wysokości krokwi.

 

Czy stosować folię wiatroizolacyjną w dachu skośnym?

Wiatroizolacja, nazywana czasem membraną dachową, powinna być przede wszystkim folią wysoko-paroprzepuszczalną. O jej jakości świadczy ilość wilgoci w jednostce czasu, którą jest w stanie odprowadzić z ewentualnie zawilgoconej wełny. O jej jakości świadczy również stabilność parametrów w czasie, tzn.: aby opisana wyżej paroprzepuszczalność folii z czasem nie zmniejszała się. Membrana dachowa pełni trzy główne funkcje:- stanowi dodatkową ochronę wełny przed ewentualnym zamoknięciem w przypadku powstania np.: krótkotrwałych nieszczelności w dachu,- chroni wełnę przez nadmiernym „wywiewaniem ciepła” z jej wierzchniej warstwy,- chroni wełnę przed zanieczyszczeniami, które mogą dostać się do szczeliny wentylującej dach.

Dodaj komentarz
powered by Quick.Cmsprojekt: grafiQa